نوشته‌ها

Well Clean up

پاکسازی چاه

/
پاکسازی چاه تزریق نیتروژن یکی از راههای پاکسازی چاه از سیال…
ذرات جامد

ذرات جامد و شبیه سازی آن در خطوط لوله

/
ذرات جامد و شبیه سازی آن در خطوط لوله یکی دیگر از موانع و محدودکننده های …
توپک رانی

توپک رانی

/
توپک رانی انسداد جریان در خط لوله به دلایل مختلف روی می دهد …
جریان لخته ای

اسلاگینگ (جریان لخته ای)

/
اسلاگینگ شبیه سازهای الگا و پایپ سیم بوسیله پیش بینی و جلوگ…
مدلسازی چاه: پایا تا گذرا

مدلسازی چاه: پایا تا گذرا

/
مدلسازی چاه: پایا تا گذرا شبیه ساز جریان چندفازی پایای پایپ س…
مدلسازی دینامیک طی عمر چاه

مدلسازی دینامیک طی عمر چاه با استفاده از نرم افزار الگا

/
مدلسازی دینامیک طی عمر یک چاه این ویدیو چاه را پس از حفاری و…