ثبت سفارش خدمات ترجمه و پروژه

شما میتوانید سفارش ترجمه تخصصی و پروژه تخصصی خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید. این اطمینان به شما داده می شود ظرف ۲۴ ساعت آینده پاسخ ثبت سفارش خود را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت خواهید کرد.

  • تاریخ تحویل پروژه در محاسبه هزینه آن مؤثر است.
  • موضوع پروژه خود را به طور دقیق وارد نمائید.
  • حداقل و حداکثر بودجه پروژه خود را مشخص نمائید(ریال)
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, zip, rar.
    تمامی مستندات خود از پروژه را برای ما ارسال کنید.(فایل های مجاز pdf , doc , docx , rar , zip)
  • شما میبایست تعریف دقیقی از پروژه خود داشته باشید که برای مثال مشخص باشد صورت مساله چیست؟ ورودی های پروژه ی شما چیست؟ خروجی که پروژه باید تولید کند چه می باشد؟ تمام خواسته هایتان را دقیق بیان کنید یا اگر پروژه شما ترجمه است قالب فابل درخواستی و توضیحات مربوطه رو وارد نمائید.