سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - آذر 96

انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع
جریان‌های چند فازی
انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های بیولوژیکی و مهندسی پزشکی
انتقال حرارت و انتقال جرم در صنایع غذایی
انتقال حرارت و جرم در محیط‌های متخلخل
روش‌های ترکیبی و اندازه‌گیری در انتقال حرارت و جرم
کاربرد انتقال حرارت و جرم در صنایع حرارتی و نیروگاهی
کاربرد انتقال حرارت در فولاد، صنایع نفتی و صنایع وابسته
انتقال حرارت در سیستم‌های الکترونیکی و میکرو الکترونیک
انتقال حرارت و جرم در توربین‌های گازی
انتقال حرارت و جرم در فرآیند احتراق
بررسی و تعیین خواص ترموفیزیکی
ترمودینامیک و بهینه‌سازی انرژی
محیط زیست و انرژی پاک
انتقال حرارت معکوس
پیل های سوختی
کرایجنیک

برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1396
تاريخ برگزاري همايش: اول و دوم آذر 1396

سايت همايش: ichmt2017.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 35501393-011
آدرس دبيرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک
محل برگزاري: بابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمیل: info@ICHMT.ir