دوره های پیشنهادی

در حال برگزاری

در این ویدیو به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد : 1- کدام آزمون زبان انگلیسی معتبر تر است؟ 2-...

تکمیل شده

هر شرکتي با هر ابعادي براي کنترل درآمدها و هزينه ها و از همه مهمتر ارتباط شرکت با ديگر سازمانهاي...

تکمیل شده

آموزش کارکنان خدمات شرکت ها از آنجائيکه با نظافت و پذيرائي درگير هستند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. چقدر...

در حال برگزاری

مديران عامل، مالکين و عاملين ثبت، نگهداري و مديريت شرکت ها هستند. اين مديران متاسفانه اکثرا به دليل نگذراندن دوره...

در حال برگزاری

مسئولين دفاتر يکي از کليدي ترين سرمايه هاي انساني شرکت ها هستند و بايد همانطوريکه شايسته جايگاه آنهاست بتوانند همه...