دوره کاربردي مسئولين دفاتر

385000 تومان
شرکت در دوره
پنجشنبه 12 اسفند 1395 دوره های پیشنهادی

مسئولين دفاتر در گذشته تا حال بسيار تفاوت دارند. در گذشته مسئولين دفاتر از ابزارهاي عمدتا فيزيکي مانند دفاتر انديکارتور کاغذي، دفترچه هاي تلفن کاغذي، ماشين هاي تايپ و خيلي ابزارهاي ديگر استفاده مي کردند که امروزه ديگر به کار نمي آيند. شرکت ها در امروزها بايد براي کم کردن هزينه هاي دفتري خود، کم کردن حجم فضاي نگهداري اطلاعات، جلوگيري از تکرارهاي بي مورد در تکميل فرم ها و جدول ها، تسريع در انجام امور و بسياري موارد ديگر بايد از تکنولوژي روز استفاده کنند. 

در اين گذر يکي از استراتژيک ترين نفرات کليدي شرکت ها که من از آنها به عنوان رهبران دفاتر مديران ياد مي کنم، مسئولين دفاتر مديران هستند. کساني که خواسته يا ناخواسته در جريان تمامي موارد مرتبط با شرکت هستند. همه چيز و همه وقت. از اين رو يکي از مهمترين خصوصيت هاي يک مسئول دفتر، وظيفه شناسي، مورد اطمينان بودن، پاکي و صداقت است و بايد اين موارد را در ارتباط با اسناد و مدارکي که در شرکت به دست وي مي رسد رعايت نمايد. 

در دنياي امروز مدیران درگیر مسائل متفاوت درون و برون سازمانی هستند، و لازم است در کنار خود بازوھایی اجرایی و مورد اطمینان داشته باشند، تا بتوانند با استفاده از مھارتھای تکنیکی و رفتارھای آنان، وظایف اساسی خود را در مطلوبترین زمان ممکن محقق نمايند. دستیابی به این امر، در گرو وجود رئیس دفتری است که بتواند با استفاده از دانش و تجربیات خود و با به کارگیری مدیریت بر زمان، مدیر ذیربط را در این امر یاری نموده و تحقق وظایف محوله به ایشان را عملی کند​. 

 
Untitled-1 محتواي دوره
 
 •  شناخت نقش رئيس دفتر
 • آگاهي از انتظارات مديران از روساي دفتر
 • نحوه برخورد با مراجعين و تماس گيرندگان
 • فرآيند استفاده از تلفن، فاکس، ايميل
 • مديريت قرارها و جلسات
 • مديريت زمان 
 • آشنائي با دبيرخانه، گردش و پيگيري مکاتبات
 • مختصري بر نرم افزار آفيس بالاخص اکسل 
 • نحوه انجام بايگاني به صورت مکانيزه
 • نحوه مديريت پذيرائي از مهمانان شرکت
 • نحوه ارسال و مراسلات نامه و اسناد به بيرون شرکت
 • ساير موارد مورد نياز
Untitled-1 گواهينامه دوره

در انتهاي دوره و در صورت قبولي در آزمون گواهينامه رسمي به شرکت کنندگان اعطاء خواهد شد.

google+

linkedin

  هنوز درسی برای این دوره تعریف نشده است
`

مدرس: محمد میرزاوند

یک برنامه نویس بی ادعا

دیدگاه ها