دوره ويژه حسابداران شرکتها

450000 تومان
شرکت در دوره
پنجشنبه 12 اسفند 1395 دوره های پیشنهادی

در حال ويرايش

هر شرکتي با هر ابعادي براي کنترل درآمدها و هزينه ها و از همه مهمتر ارتباط شرکت با ديگر سازمانهاي دولتي و خصوصي، بالاخص سازمانهاي نظارتي چون اداره دارائي، تامين اجتماعي و بانک ها نياز به ارائه گزارش هاي قابل قبول براي آنها دارد. نکته هاي بسيار مهمي وجود دارند که در صورت رعايت نکردن توسط حسابداران، شرکت ها را به مشکلات و معضلات عديده اي روبرو خواهند ساخت. 

google+

linkedin

`

مدرس: محمد میرزاوند

یک برنامه نویس بی ادعا

دیدگاه ها

محمد
یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 02:03
hjhmh