عملیات تکمیل چاه

ویدیوی عملیات تکمیل چاه (زیرنویس فارسی)

/
تکمیل چاه عملیات تکمیل رابطی میان مخزن و تولید در سطح است. نق…
ویدئوی مته های حفاری

ویدئوی مته های حفاری- Drill bits (زیرنویس فارسی)

/
مته های حفاری مته حفاری ابزاری است که برای خرد کردن و برش دادن…
ویدئوی رشته حفاری و تجهیزات ته چاهی (BHA) (زیرنویس فارسی)

ویدئوی رشته حفاری و تجهیزات ته چاهی (BHA) (زیرنویس فارسی)

/
رشته حفاری و تجهیزات ته چاهی به ترکیب لوله حفاری، تجهیزات ته چاهی و…
ویدیوی اجزای رشته حفاری و تاپ درایو (زیرنویس فارسی)

ویدیوی اجزای رشته حفاری و تاپ درایو (زیرنویس فارسی)

/
ویدیوی اجزای رشته حفاری و تاپ درایو (زیرنویس فارسی) تاپ درایو ی…
دکل های حفاری - drilling rigs

ویدیوی انواع دکل های حفاری (زیرنویس فارسی)

/
دکل حفاری دکل های حفاری بطور کلی به شش دسته خشکی، جک آپ، پ…
تراوایی در سنگهای مخزن - Reservoir rock permeability

ویدیوی تراوایی در سنگهای مخزن (زیرنویس فارسی) - Reservoir rock permeability

/
تراوایی در سنگهای مخزن تروایی یک از خصوصیت های سنگ مخزن است…
نمودارگیری صوتی- sonic logging

نمودارگیری صوتی - Sonic Logging

/
نمودارگیری صوتی (زیرنویس فارسی) اندازه گیری یک یا چند خاصیت فیزیکی درو…
casing runnig- لوله های جداری

راندن لوله های جداری - Casing running

/
لوله های جداری (زیرنویس فارسی) یکی از عملیات های مهم در صنعت …
مشبک کاری جتی

مشبک کاری جتی

/
مشبک کاری جتی یا خرجی شکل یافته در برخی از عملیات های تکمیل ب…
شکست هیدرولیک در مخازن شیلی

انیمیشن شکست هیدرولیک در مخازن شیلی (زیرنویس فارسی)

/
انیمیشن شکست هیدرولیک در مخازن شیلی در این ویدیو بخشی از فرایند تکمیل …