دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی مکانیک - اردیبهشت 1396

/
دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک یکی …

دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی برق - اردیبهشت 1396

/
دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی برق باتوجه به عدم تناسب میان تعداد فارغ التحصیل…

دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی نفت - اردیبهشت 1396

/
دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی نفت باتوجه به عدم تناسب م…

دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی شیمی - اردیبهشت 1396

/
دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی شیمی کارگاه های آموزشی مه…

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات

/
دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات …

سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

/
  سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی سومین کنفران…

ثبت نام دوره تخصصی سیالات حفاری

/
ثبت نام دوره تخصصی سیالات حفاری: انجمن بین المللی مهندسان نفت ایران-ش…

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

/
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک کنفرانس مدیریت اس…
هفتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتغال نفت و گاز

هفتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتغال نفت و گاز

/
هفتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتغال نفت و گاز جمهوري اسلام…