سیلابزنی با پلیمر

سیلابزنی یکی از روش های مهم ازدیاد برداشت است. سیلابزنی با پلیمر یکی از زیرمجموعه های این روش است.

ادامه مطلب

سیلابزنی در مخازن کربناته

سیلاب زنی عبارت است از استفاده از آب تزریق برای جابجایی نفت در مخزن. این فرایند یک روش برداشت ثانویه است.

ادامه مطلب

اثر بادکنکی چاه

این مطلب در مورد اثر بادکنکی چاه توضیح می دهد. ممکن است عبارات دیگری مانند تنفس چاه یا ریز شکاف ها شنیده باشید که آنها...

 

ادامه مطلب

مدیریت منابع آب در شکست هیدرولیک (قسمت دوم)

نفت و گاز طبیعی از ضروریاتی هستند که جهان کنونی برپایه آن استوار شده است اما تصور اینکه منبعی از آب حیاتی تر باشد بسیار...

ادامه مطلب

مدیریت منابع آب در شکست هیدرولیک (قسمت اول)

نفت و گاز طبیعی از ضروریاتی هستند که جهان کنونی برپایه آن استوار شده است اما تصور اینکه منبعی از آب حیاتی تر باشد بسیار...

ادامه مطلب