مطالب توسط بها شریفی

ثبت نام دوره تخصصی سیالات حفاری

ثبت نام دوره تخصصی سیالات حفاری: انجمن بین المللی مهندسان نفت ایران-شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف (Sharif SPE) با همکاری شرکت (M-I Services Ltd. (kish  اقدام به برگزاری “دوره تخصصی سیالات حفاری” با ارائه گواهی معتبر از طرف انجمن Sharif SPE و با تایید مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف می نماید. امروزه در علم حفاری […]