مطالب توسط سید صادق کرمانیان

نمودارگیری صوتی – Sonic Logging

نمودارگیری صوتی (زیرنویس فارسی) اندازه گیری یک یا چند خاصیت فیزیکی درون یا اطرف چاه، برحسب زمان یا عمق یا هردو. این معنی نمودارگیری است. از نمودارگیری می توان برای بدست آوردن سطح سیالات مخزن، درجه اشباع، تخلخل، سنگ شناسی و نفوذپذیری استفاده نمود. یکی از نمودارگیری ها، نمودارگیری صوتی است که برای تعیین تخلخل اولیه […]

راندن لوله های جداری – Casing running

لوله های جداری (زیرنویس فارسی) یکی از عملیات های مهم در صنعت حفاری، راندن لوله های جداری است که مستلزم دانش لازم درمورد کارایی آن لوله ها و شناخت انواع جداری است. این ویدیو ما را در درک بهتر انواع لوله های جداری و کارایی هرکدام، یاری می کند.

مشبک کاری جتی

مشبک کاری جتی یا خرجی شکل یافته در برخی از عملیات های تکمیل برای برقراری ارتباط میان مخزن و چاه از مشبک کاری استفاده می شود. در این ویدیو به نحوه انجام مشبک کاری جتی و عوامل تاثیرگذار بر کارایی آن پرداخته شده است.

انیمیشن شکست هیدرولیک در مخازن شیلی (زیرنویس فارسی)

انیمیشن شکست هیدرولیک در مخازن شیلی در این ویدیو بخشی از فرایند تکمیل چاه، که شامل شکست هیدرولیک است بررسی میشود. شما میتوانید با مشاهده این انیمیشن به درک مناسبتری از عملیات شکست هیدرولیک در مخازن شیلی دست پیدا کنید.

پاکسازی چاه

پاکسازی چاه تزریق نیتروژن یکی از راههای پاکسازی چاه از سیالات حفاری و تکمیل باقیمانده در چاه است. این ویدیو تاثیر مدت تزریق نیتروژن بر انجام صحیح و کامل پاکسازی را نشان میدهد.

جریان در خطوط لوله گازی طولانی زیردریایی

جریان در خطوط لوله طولانی زیردریایی این ویدیو خط لوله ای گازی دریایی را شبیه سازی میکند. این شبیه سازی بااستفاده از نرم افزار Flowline Pro انجام میشود و عوامل مؤثر در طراحی با بیشترین ظرفیت انتقال را بیان میکند. همچنین اثرات زبری سطح، اصطکاک، دمای دریا و جریانات دریایی و اثرات دفن شدن در […]

ذرات جامد و شبیه سازی آن در خطوط لوله

ذرات جامد و شبیه سازی آن در خطوط لوله یکی دیگر از موانع و محدودکننده های جریان، تشکیل ذرات جامد است. با شبیه سازهای الگا و پایپ سیم این رفتارها قابل شبیه سازی و پیش بینی است.

توپک رانی

توپک رانی انسداد جریان در خط لوله به دلایل مختلف روی می دهد و یکی از راههای برطرف کردن آن، توپک رانی است. با استفاده از شبیه سازهای الگا و پایپ سیم می توانید عملیات توپک رانی را بهینه کنید.

اسلاگینگ (جریان لخته ای)

اسلاگینگ شبیه سازهای الگا و پایپ سیم بوسیله پیش بینی و جلوگیری از ناپایداری ها و خسارت ها به تجهیزات، به افزایش تولید و کاهش زمان از دست رفته کمک می کند.

مدلسازی چاه: پایا تا گذرا

مدلسازی چاه: پایا تا گذرا شبیه ساز جریان چندفازی پایای پایپ سیم و شبیه ساز جریان چندگانه دینامیک الگا، مهندسان را قادر می سازند تا راهبردهای طراحی و عملیاتی را برای شرایط مختلف تولید تعیین کنند.