مطالب توسط علی گلباد

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات   معرفی کنفرانس دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات امسال در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس از منظر تئوریک(مراکز علمی و دانشگاهی، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان)، کاربردی(سیاستگذاران، آژانس های تبلیغاتی، صاحبان آگهی و […]